Winkelmand

Zoals bekend zet Beek FM zich dit jaar in voor de strijd tegen eenzaamheid. Het goede doel wat hieraan gekoppeld is, het Nationaal Ouderenfonds, zet zich daar voor in. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet zich deze zomer middels een campagne tegen zomereenzaamheid in voor de ouderen.

In de zomer eenzamer

De zomer staat voor veel mensen in het teken van vakantie en leuke dingen doen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat vijftien procent van de ouderen zich in de zomer eenzamer voelt dan in de rest van het jaar. Om daar iets aan te doen is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een campagne tegen zomereenzaamheid gestart.

Een belangrijk doel van de campagne is ouderen aansporen om zelf meer te ondernemen. Door het jaar heen kunnen zij op allerlei plekken terecht voor een praatje, kopje koffie of een activiteit. Echter hebben organisaties zoals buurthuizen of dagopvang de neiging om activiteiten stil te leggen in de zomer. Daarom is het ook belangrijk dat er vanuit de samenleving aan de ouderen gedacht wordt.

Wat kan ik doen?

Als vakantieganger kun je ook iets doen om eenzame ouderen te helpen. Een berichtje of belletje vanaf een vakantieadres kan het gevoel van eenzaamheid al verminderen. Om mensen daaraan te herinneren, gaat de Rijksoverheid reclamespotjes uitzenden op televisie en de campagne onder de aandacht brengen via sociale media.