Winkelmand

Op donderdag 5 maart heeft Stichting Beek FM een schenking gedaan van ruim €7000,- aan diverse lokale organisaties die zich al jaren inzetten in de strijd tegen eenzaamheid. Dit is conform de verdeelsleutel die wij aangaande de actie “Samen in de strijd tegen eenzaamheid” hebben opgesteld.

Daarin is namelijk vastgesteld dat we 30% van de opbrengsten van Beek FM – Het Glazen Café 2020 zullen verdelen onder lokale organisaties. De organisaties KBO Beek, Zonnebloem Spaubeek, Zonnebloem Beek, G.O.N., Katholieke Vrouwengilde, Zij-Actief Spaubeek, Zij-Actief Genhout, Seniorenvereniging Genhout én Vereniging voor Ouderen Neerbeek hebben elk een cheque ontvangen van €675,- waarmee deze organisaties nét iets extra’s kunnen doen in de bestrijding tegen eenzaamheid onder ouderen. Daarnaast heeft de overkoepelende organisatie Beek Samen een cheque van €1000,- ontvangen.

De komende periode verdelen wij nogmaals 30% van de opbrengsten onder projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan de bestrijding van eenzaamheid. Dit kan gezien worden als projectsubsidies en hiervoor kan een aanvraag worden ingediend bij Koen Harbers (penningmeester) via koen@beekfm.nl. Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de toekenning van de projectsubsidies en hanteert daarbij in ieder geval de volgende voorwaarden:

– Het betreft een activiteit zonder winstoogmerk;
– De subsidie wordt niet aangevraagd door een organisatie die reeds een donatie heeft ontvangen;
– De gelden worden aan een specifieke en vooraf bekendgemaakte activiteit besteed die een bijdrage levert aan de bestrijding van eenzaamheid;
– De activiteit vind in Beek danwel de directe omgeving van Beek plaats en moet toegankelijk zijn voor deelnemers uit Beek;
– Er wordt achteraf verantwoording afgelegd hoe de gelden zijn besteed;
– De maximale subsidie per evenement bedraagt € 300.

 

Eerder ontvingen CV De Sjravelaire en GSV’28 een cheque van €300,-. Hiermee is onder andere een senioren-carnavalsmiddag (deels) bekostigd en ook een senioren “kienochtend”.